Home Raumfahrt Startlisten Jahresübersichten Site Map counter

Starts der Chang Zheng Familie

Start von Chang Zheng 1

Datum Uhrzeit Nutzlast Trägerrakete Umlaufbahn Umlaufdauer Rückkehr Erfolg
24.04.1970 13:35 DFH-1 Chang Zheng 1 437 x 2387 x 68.45 114.04
03.03.1971 12:02 Shi Jian Chang Zheng 1 264 x 1799 x 69.90 105.79 17.06.1979
Gesamt Nutzlasten Erfolge Erfolgreich [%]
Gesamt 2 2

Start von Chang Zheng 11

Datum Uhrzeit Nutzlast Trägerrakete Umlaufbahn Umlaufdauer Rückkehr Erfolg
25.09.2015 01:41 Pujiang-1 + NJFA-1 + Shangkeda-2 + NJUST-2 Chang Zheng 11 468 x 486 x 97.31 94.14
09.11.2016 23:42 Maichong Xing Shiyan Weixing + Pina-2 02 + Lishui 1-01 + Xiaoxiang-1 + Pina-2 01 + KS-1Q Chang Zheng 11 493 x 512 x 97.41 94.66
19.01.2018 04:12 Hunan xiangjian xinqu hao + Jilin-1 Lingye-2 + Quan Tu Tong 1 + Huai'an hao Enlai xing + Deqing-1 + KIPP Chang Zheng 11 527 x 547 x 97.55 95.38
26.04.2018 04:42 Qingkeda 1 + Guiyang-1 + OHS-1 02 xing + OHS-1 04 xing + OVS-2 Chang Zheng 11 494 x 511 x 97.40 94.66
21.12.2018 23:51 Hongyun Gongcheng JYW Chang Zheng 11 1061 x 1077 x 99.92 106.59
21.01.2019 05:42 Lingque 1 A xing + Wenchang Chaosuan 1 + Jilin Lincao 1 + Qingteng Zhi Xing Chang Zheng 11 516 x 539 x 97.51 95.18
05.06.2019 04:06 Tianxiang 1 + Tianxiang 2 + Xiaoxiang-1 04 xing + Jilin-1 GaoFen 03A + Bufeng yi hao B xing + Tao Xingzhi Jiaoyu 1 + Bufeng yi hao A xing Chang Zheng 11 551 x 575 x 44.98 95.91
19.09.2019 06:42 OVS-3 + Feitian Maotai + GuoyuanV9 + Xihaian 1 + GaoMi-1 Chang Zheng 11 494 x 511 x 97.40 94.67
29.05.2020 20:13 XJS G + XJS H Chang Zheng 11 467 x 485 x 35.03 94.12
15.09.2020 01:23 Jilin-1 GaoFen 03B 01 xing + Jilin-1 GaoFen 03C 02 xing + Jilin-1 GaoFen 03C 01 xing + Jilin-1 GaoFen 03B 03 xing + Jilin-1 GaoFen 03B 02 xing + Jilin-1 GaoFen 03B 05 xing + Jilin-1 GaoFen 03B 06 xing + Jilin-1 GaoFen 03C 03 xing + Jilin-1 GaoFen 03B 04 xing Chang Zheng 11 531 x 546 x 97.54 95.42
09.12.2020 20:14 Xiaoji + Xiaomu Chang Zheng 11 587 x 603 x 29.00 96.59
Gesamt Nutzlasten Erfolge Erfolgreich [%]
Gesamt 11 11

Start von Chang Zheng 2

Datum Uhrzeit Nutzlast Trägerrakete Umlaufbahn Umlaufdauer Rückkehr Erfolg
05.11.1974 09:40 Fanhui Shi Weixing (00) + FSW RV Chang Zheng 2
26.11.1975 03:27 Fanhui Shi Weixing (01) Chang Zheng 2C 178 x 440 x 62.95 90.70 29.12.1975
07.12.1976 04:38 Fanhui Shi Weixing (02) Chang Zheng 2C 173 x 438 x 59.45 90.63 02.01.1977
26.01.1978 05:00 Fanhui Shi Weixing (03) Chang Zheng 2C 161 x 469 x 57.03 90.82 07.02.1978
09.09.1982 07:19 Fanhui Shi Weixing (04) Chang Zheng 2C 173 x 383 x 62.98 90.07 21.09.1982
19.08.1983 06:00 Fanhui Shi Weixing (05) Chang Zheng 2C 170 x 340 x 63.30 89.60 03.09.1983
12.09.1984 05:44 Fanhui Shi Weixing (06) Chang Zheng 2C 172 x 369 x 67.94 89.92 29.09.1984
21.10.1985 05:04 Fanhui Shi Weixing (07) Chang Zheng 2C 169 x 341 x 62.98 89.60 07.11.1985
06.10.1986 05:40 Fanhui Shi Weixing (08) Chang Zheng 2C 171 x 349 x 56.95 89.71 23.10.1986
05.08.1987 06:39 Fanhui Shi Weixing (09) Chang Zheng 2C 170 x 359 x 62.95 89.79 23.08.1987
09.09.1987 07:15 Fanhui Shi Weixing (10) Chang Zheng 2C 204 x 297 x 62.99 89.51 04.10.1987
05.08.1988 07:28 FSW-1 RV + Fanhui Shi Weixing (11) Chang Zheng 2C 204 x 303 x 63.02 89.57 13.08.1988
16.07.1990 00:40 BADR Chang Zheng 2E 201 x 909 x 28.49 95.75 08.12.1990
05.10.1990 06:14 Fanhui Shi Weixing (12) Chang Zheng 2C 203 x 291 x 56.97 89.44 23.10.1990
09.08.1992 08:00 Fanhui Shi Weixing (13) Chang Zheng 2D 170 x 335 x 63.07 89.55 01.09.1992
13.08.1992 23:00 Optus B1 Chang Zheng 2E 35678 x 35899 x 0.28 1436.22
06.10.1992 06:20 Freja + Fanhui Shi Weixing (14) Chang Zheng 2C 596 x 1760 x 63.01 108.95
21.12.1992 11:21 Optus B2 Chang Zheng 2E
08.10.1993 08:00 Jian Bing 93 + FSW-1 RV + Fanhui Shi Weixing (16) Chang Zheng 2C 204 x 279 x 56.95 89.34 28.10.1993
27.08.1994 23:10 Optus B3 Chang Zheng 2E 35646 x 35923 x 0.76 1435.99
25.01.1995 22:40 Apstar 2 Chang Zheng 2E
28.11.1995 11:30 Asiasat 2 Chang Zheng 2E 35779 x 35794 x 0.19 1436.09
28.12.1995 11:50 Echostar I Chang Zheng 2E 35764 x 35809 x 0.09 1436.09
20.10.1996 07:20 Fanhui Shi Weixing (17) Chang Zheng 2D 170 x 340 x 63.04 89.60 03.12.1996
01.09.1997 14:00 Iridium MFS 1 + Iridium MFS 2 Chang Zheng 2C-III/S 624 x 629 x 86.33 97.24
08.12.1997 07:16 Iridium 42 + Iridium 44 Chang Zheng 2C-III/S 764 x 765 x 86.42 100.13
25.03.1998 17:01 Iridium 51 + Iridium 61 Chang Zheng 2C-III/S 775 x 780 x 86.40 100.40
02.05.1998 09:16 Iridium 69 + Iridium 71 Chang Zheng 2C-III/S 775 x 780 x 86.40 100.40
19.08.1998 23:01 Iridium 3 + Iridium 76 Chang Zheng 2C-III/S 776 x 779 x 86.39 100.40 08.02.2018
19.12.1998 11:39 Iridium 20A + Iridium 11A Chang Zheng 2C-III/S 687 x 713 x 86.55 98.77 22.10.2018
11.06.1999 17:15 Iridium 14A + Iridium 21A Chang Zheng 2C-III/S 708 x 712 x 86.52 98.98 15.03.2019
19.11.1999 22:30 Shenzhou + Shenzhou 1 Guidao Cang Chang Zheng 2F 193 x 507 x 42.48 91.53 20.11.1999
09.01.2001 17:00 Shenzhou 2 + Shenzhou 2 Guidao Cang Chang Zheng 2F 330 x 340 x 42.57 91.23 16.01.2001
25.03.2002 14:15 Shenzhou 3 + Shenzhou 3 Guidao Cang Chang Zheng 2F 331 x 336 x 42.40 91.20 01.04.2002
29.12.2002 16:40 Shenzhou 4 + Shenzhou 4 Guidao Cang Chang Zheng 2F 331 x 337 x 42.40 91.21 05.01.2003
15.10.2003 01:00 Shenzhou 5 + Shenzhou 5 Guidao Cang Chang Zheng 2F 331 x 337 x 42.42 91.21 15.10.2003
03.11.2003 07:20 Fanhui Shi Weixing (18) Chang Zheng 2D 193 x 331 x 62.99 89.74 18.12.2003
29.12.2003 19:06 Tan Ce 1 Chang Zheng 2C 555 x 78051 x 28.50 1619.44 14.10.2007
18.04.2004 15:59 Shiyan Weixing 1 + Naxing 1 Chang Zheng 2C 599 x 614 x 97.71 96.82
25.07.2004 07:05 Tan Ce 2 Chang Zheng 2C 605 x 38623 x 89.91 695.06
29.08.2004 07:50 Fanhui Shi Weixing (19) Chang Zheng 2C 166 x 490 x 63.00 91.08 07.11.2004
27.09.2004 08:00 Fanhui Shi Weixing (20) Chang Zheng 2D 206 x 323 x 63.00 89.79 09.11.2004
18.11.2004 10:45 Shiyan Weixing 2 Chang Zheng 2C 694 x 711 x 98.16 98.82
05.07.2005 22:40 Shi Jian 7 Chang Zheng 2D 547 x 568 x 97.58 95.81
02.08.2005 07:30 Fanhui Shi Weixing (21) Chang Zheng 2C 166 x 491 x 63.00 91.10 16.10.2005
29.08.2005 08:45 Fanhui Shi Weixing (22) Chang Zheng 2D 203 x 297 x 62.98 89.50 16.10.2005
12.10.2005 01:00 Shenzhou 6 + Shenzhou 6 Guidao Cang Chang Zheng 2F 330 x 336 x 42.41 91.19 16.10.2005
09.09.2006 07:00 Shi Jian 8 Chang Zheng 2C 177 x 445 x 62.99 90.74 01.11.2006
11.04.2007 03:27 Hai Yang 1B Chang Zheng 2C 782 x 814 x 98.62 100.83
25.05.2007 07:12 Yaogan Weixing 2 Chang Zheng 2D 631 x 655 x 97.85 97.58
06.09.2008 03:25 Huanjing Jianzai 1A + Huanjing Jianzai 1B Chang Zheng 2C 628 x 661 x 98.01 97.61
25.09.2008 13:10 Shenzhou 7 + Shenzhou 7 Guidao Cang + BX-1 Chang Zheng 2F 329 x 335 x 42.40 91.18 28.09.2008
05.11.2008 00:15 Shiyan Weixing 3 + Chuangxin-1 02 Chang Zheng 2D 786 x 804 x 98.48 100.76
01.12.2008 04:42 Yaogan Weixing 4 Chang Zheng 2D 633 x 651 x 97.92 97.56
22.04.2009 02:55 Yaogan Weixing 6 Chang Zheng 2C 492 x 519 x 97.63 94.73
12.11.2009 02:45 Shi Jian 11-01 Chang Zheng 2C 689 x 702 x 98.28 98.68
09.12.2009 08:42 Yaogan Weixing 7 Chang Zheng 2D 623 x 659 x 97.84 97.54
15.06.2010 01:39 Shi Jian 12 Chang Zheng 2D 575 x 599 x 97.68 96.41
24.08.2010 07:10 Tianhui 1-01 Chang Zheng 2D 487 x 504 x 97.35 94.52
22.09.2010 02:42 Yaogan Weixing 11 + Zheda Pixing 1A + Zheda Pixing 1A Chang Zheng 2D 623 x 657 x 98.00 97.52
06.07.2011 04:28 Shi Jian 11-03 Chang Zheng 2C 690 x 703 x 98.23 98.71
29.07.2011 07:42 Shi Jian 11-02 Chang Zheng 2C 645 x 715 x 98.13 98.35
18.08.2011 09:28 Shi Jian 11-04 Chang Zheng 2C
29.09.2011 13:16 Tiangong 1 Chang Zheng 2FT1 334 x 348 x 42.78 91.35 02.04.2018
31.10.2011 21:58 Shenzhou 8 Chang Zheng 2F 262 x 313 x 42.78 90.26 17.11.2011
20.11.2011 00:15 Chuangxin-1 03 + Shiyan Weixing 4 Chang Zheng 2D 784 x 803 x 98.45 100.74
29.11.2011 18:50 Yaogan Weixing 13 Chang Zheng 2C 505 x 511 x 97.11 94.78
06.05.2012 07:10 Tianhui 1-02 Chang Zheng 2D 490 x 506 x 97.37 94.57
16.06.2012 10:37 Shenzhou 9 Chang Zheng 2F 328 x 337 x 42.78 91.19 29.06.2012
29.09.2012 04:12 Miranda Chang Zheng 2D 621 x 653 x 98.03 97.46
14.10.2012 03:25 Shi Jian 9A + Shi Jian 9B Chang Zheng 2C 622 x 647 x 98.00 97.40
18.11.2012 22:53 Huanjing Jianzai 1C + Fengniao 1A + Xinyan-1 Chang Zheng 2C 488 x 502 x 97.35 94.51
18.12.2012 16:13 Gokturk-2 Chang Zheng 2D 669 x 689 x 98.16 98.33
26.04.2013 04:13 Gao Fen 1 01 xing + Turksat-3USat + CubeBug-1 + NEE-01 Pegaso Chang Zheng 2D 635 x 662 x 98.36 97.69
11.06.2013 09:38 Shenzhou 10 Chang Zheng 2F 262 x 315 x 42.78 90.28 26.06.2013
15.07.2013 09:27 Shi Jian 11-05 Chang Zheng 2C 677 x 749 x 98.14 99.04
29.10.2013 02:50 Yaogan Weixing 18 Chang Zheng 2C 511 x 513 x 97.55 94.87
25.11.2013 02:12 Shiyan Weixing 5 Chang Zheng 2D 738 x 754 x 97.99 99.74
31.03.2014 02:58 Shi Jian 11-06 Chang Zheng 2C 687 x 704 x 98.26 98.67
04.09.2014 00:15 Lingqiao Tongxin Shiyan W. + Chuangxin-1 04 Chang Zheng 2D 778 x 807 x 98.46 100.71
28.09.2014 05:13 Shi Jian 11-07 Chang Zheng 2C 685 x 707 x 98.12 98.68
27.10.2014 06:59 Shi Jian 11-08 Chang Zheng 2C 687 x 703 x 98.21 98.66
14.11.2014 18:53 Yaogan Weixing 23 Chang Zheng 2C 512 x 514 x 97.34 94.88
20.11.2014 07:12 Yaogan Weixing 24 Chang Zheng 2D 629 x 651 x 97.91 97.53
14.09.2015 04:42 Gao Fen 9 Chang Zheng 2D 618 x 664 x 98.01 97.54
07.10.2015 04:13 Jilin-1 Jishu Yanzheng + Jilin-1 Guangxe A xing + Jilin-1 Shipin 1 + Jilin-1 Shipin 2 Chang Zheng 2D 638 x 662 x 98.04 97.73
26.10.2015 07:10 Tianhui 1-03 Chang Zheng 2D 489 x 500 x 97.36 94.50
17.12.2015 00:12 Wukong Chang Zheng 2D 487 x 504 x 97.30 94.52
05.04.2016 17:38 Shi Jian 10 RV + Shi Jian 10 Chang Zheng 2D 233 x 267 x 42.89 89.50 18.04.2016
15.05.2016 02:43 Yaogan Weixing 30 Chang Zheng 2D 628 x 656 x 98.07 97.56
15.08.2016 17:40 Mozi hao + 3Cat-2 + Lixing 1 Chang Zheng 2D 488 x 503 x 97.36 94.53
15.09.2016 14:04 Tiangong 2 + BX-2 Chang Zheng 2F 369 x 377 x 42.79 92.01 19.07.2019
16.10.2016 23:30 Shenzhou 11 Chang Zheng 2F 334 x 366 x 42.78 91.53 18.11.2016
11.11.2016 23:14 Yunhai 1-01 Chang Zheng 2D 775 x 789 x 98.51 100.50
21.12.2016 19:22 Tan weixing + Chao fenbianlu duoguangpu + SPARK-02 + SPARK-01 Chang Zheng 2D 690 x 718 x 98.15 98.86
28.12.2016 03:23 GaoJing yi hao 01 xing + GaoJing yi hao 02 xing + Bayi kepu weixing 01 xing Chang Zheng 2D 352 x 525 x 97.60 93.35
29.09.2017 04:21 Yaogan 30 hao 01 zu 01 xing + Yaogan 30 hao 01 zu 03 xing + Yaogan 30 hao 01 zu 02 xing Chang Zheng 2C 592 x 599 x 35.00 96.60
09.10.2017 04:13 Antonio Jose de Sucre Chang Zheng 2D 629 x 654 x 98.02 97.55
24.11.2017 18:10 Yaogan 30 hao 02 zu 01 xing + Yaogan 30 hao 02 zu 03 xing + Yaogan 30 hao 02 zu 02 xing Chang Zheng 2C 590 x 603 x 35.00 96.61
03.12.2017 04:11 Ludi Kancha Weixing yi hao Chang Zheng 2D 489 x 502 x 97.46 94.52
23.12.2017 04:14 Ludi Kancha Weixing er hao Chang Zheng 2D 489 x 502 x 97.46 94.52
25.12.2017 19:44 Yaogan 30 hao 03 zu 01 xing + Yaogan 30 hao 03 zu 02 xing + Yaogan 30 hao 03 zu 03 xing Chang Zheng 2C 590 x 602 x 35.00 96.60
09.01.2018 03:24 GaoJing yi hao 03 xing + GaoJing yi hao 04 xing Chang Zheng 2D 517 x 535 x 97.58 95.16
13.01.2018 07:10 Ludi Kancha Weixing san hao Chang Zheng 2D 488 x 503 x 97.34 94.52
25.01.2018 05:39 Weina-1 01 weixing + Yaogan 30 hao 04 zu 01 xing + Yaogan 30 hao 04 zu 03 xing + Yaogan 30 hao 04 zu 02 xing Chang Zheng 2C 594 x 601 x 35.00 96.63
02.02.2018 07:51 FengMaNiu 1 + GOMX-4B + Ulloriaq + Zhang Heng 1 + Ada + Maryam + Shaonian Xing Chang Zheng 2D 440 x 508 x 97.22 94.08
17.03.2018 07:10 Ludi Kancha Weixing si hao Chang Zheng 2D 489 x 502 x 97.33 94.52
02.06.2018 04:13 Gao Fen 6 + Luojia-1 KSW 01 xing Chang Zheng 2D 634 x 647 x 98.05 97.53
27.06.2018 03:30 Xin jishu shiyan A xing + Xin jishu shiyan B xing Chang Zheng 2C 477 x 486 x 35.00 94.23
09.07.2018 03:56 PRSS-1 + PakTES-1a Chang Zheng 2C 588 x 624 x 98.05 96.81
07.09.2018 03:15 Hai Yang 1C Chang Zheng 2C 769 x 786 x 98.60 100.40
08.10.2018 02:43 Yaogan 32 hao 01 zu 01 xing + Yaogan 32 hao 01 zu 02 xing Chang Zheng 2C/YZ-1S 689 x 704 x 98.27 98.70
29.10.2018 00:43 Zhongfa Haiyang Weixing + Xiaoxiang-1 02 xing + Changsha gaoxin + Xinghe + Zhaojin-1 + CubeBel-1 + Tianqi-1 Chang Zheng 2C 509 x 523 x 97.53 94.94
19.11.2018 23:40 Tianzhi-1 + Tianping-1B + Jiading-1 + Tianping-1A + Shiyan 6 Chang Zheng 2D 488 x 503 x 97.41 94.53
07.12.2018 04:12 Saudisat-5A + TFSTAR + Shaonian-5C-04 + TY/DF-1 + Saudisat-5B + Xinjiang Jiaotong-01 + Shaonian-OFO + Tianmao guoji xing + RE:X xing + Likeda jiaoyu weixing + Huami xing + Maowang Shouyinji Xing Chang Zheng 2D 533 x 551 x 97.63 95.48
29.12.2018 08:00 Yunhai-2 01 xing + Yunhai-2 02 xing + Yunhai-2 03 xing + Yunhai-2 06 xing + Chongqing + Yunhai-2 04 xing + Yunhai-2 05 xing Chang Zheng 2D/YZ-3 516 x 524 x 50.01 95.02
26.07.2019 03:57 Yaogan 30 hao 05 zu 01 xing + Yaogan 30 hao 05 zu 02 xing + Yaogan 30 hao 05 zu 03 xing Chang Zheng 2C 589 x 604 x 35.00 96.61
25.09.2019 00:54 Yunhai 1-02 Chang Zheng 2D 767 x 780 x 98.59 100.31
15.01.2020 02:53 Jilin-1 Kuanfu-1 + Tianqi-5 + Marie + Sophie Chang Zheng 2D 477 x 492 x 97.34 94.29
19.02.2020 21:07 Xin jishu shiyan C xing + Xin jishu shiyan F xing + Xin jishu shiyan E xing + Xin jishu shiyan D xing Chang Zheng 2D 472 x 482 x 35.00 94.15
24.03.2020 03:43 Yaogan 30 hao 06 zu 01 xing + Yaogan 30 hao 06 zu 03 xing + Yaogan 30 hao 06 zu 02 xing Chang Zheng 2C 590 x 602 x 35.00 96.60
31.05.2020 08:53 HEAD-4 + Gao Fen 9 02 xing Chang Zheng 2D 487 x 502 x 97.29 94.50
10.06.2020 18:31 Hai Yang 1D Chang Zheng 2C 770 x 785 x 98.44 100.40
17.06.2020 07:19 Gao Fen 9 03 xing + HEAD-5 + Zheda Pixing 3A Chang Zheng 2D 486 x 503 x 97.32 94.50
04.07.2020 23:44 Shiyan 6-02 Chang Zheng 2D 686 x 706 x 98.20 98.68
06.08.2020 04:01 Gao Fen 9 04 xing + Zhongli yu Daqi Kexue Chang Zheng 2D 485 x 505 x 97.47 94.51
23.08.2020 02:27 Gao Fen 9 05 xing + Duogongneng Shiyan Weixing + Tiantuo-5 Chang Zheng 2D 485 x 505 x 97.50 94.51
04.09.2020 07:30 Chonfu Shiyong Shiyan HQ Chang Zheng 2F 330 x 346 x 50.21 91.29 06.09.2020
26.10.2020 15:19 Yaogan 30 hao 07 zu 01 xing + Yaogan 30 hao 07 zu 03 xing + Tianqi-6 + Yaogan 30 hao 07 zu 02 xing Chang Zheng 2C 588 x 604 x 34.99 96.60
Gesamt Nutzlasten Erfolge Erfolgreich [%]
Gesamt 129 125

Start von Chang Zheng 3

Datum Uhrzeit Nutzlast Trägerrakete Umlaufbahn Umlaufdauer Rückkehr Erfolg
29.01.1984 12:25 Shiyan Weixing Chang Zheng 3 401 x 6581 x 36.08 162.63
08.04.1984 11:20 Shiyan Tongbu Tongxin Wx. Chang Zheng 3 35777 x 35797 x 0.65 1436.14
01.02.1986 12:37 Shiyong Tongbu Tongxin Wx. Chang Zheng 3 35782 x 35787 x 0.02 1435.99
07.03.1988 12:41 Zhongxing 1 Chang Zheng 3 35774 x 35797 x 0.05 1436.04
22.12.1988 12:40 Zhongxing 2 Chang Zheng 3 35785 x 35789 x 0.53 1436.11
04.02.1990 12:27 Zhongxing 3 Chang Zheng 3 35786 x 35787 x 0.08 1436.09
07.04.1990 13:30 Asiasat 1 Chang Zheng 3 35786 x 35790 x 0.13 1436.16
28.12.1991 12:00 Zhongxing 4 Chang Zheng 3 196 x 34903 x 31.52 613.91
08.02.1994 08:33 Shi Jian 4 + Kua Fu 1 Chang Zheng 3A 179 x 36133 x 28.53 637.40
21.07.1994 10:55 APSTAR 1 Chang Zheng 3 35777 x 35795 x 0.02 1436.06
29.11.1994 17:02 DFH-3 Chang Zheng 3A 35181 x 35992 x 0.26 1425.88
14.02.1996 19:01 INTELSAT 708 Chang Zheng 3B
03.07.1996 10:47 Apstar 1A Chang Zheng 3 35779 x 35794 x 0.03 1436.09
18.08.1996 10:27 Zhongxing 7 Chang Zheng 3 21666 x 46505 x 26.31 1350.07
11.05.1997 16:17 Zhongxing 6 Chang Zheng 3A 35785 x 35792 x 0.27 1436.19
10.06.1997 12:01 Feng Yun 2A Chang Zheng 3 35782 x 35799 x 1.17 1436.32
19.08.1997 17:50 Agila 2 Chang Zheng 3B 35780 x 35794 x 0.24 1436.11
16.10.1997 19:13 Apstar 2R Chang Zheng 3B 35776 x 35797 x 0.10 1436.09
30.05.1998 10:00 Zhongwei 1 Chang Zheng 3B 33423 x 38148 x 0.11 1436.06
18.07.1998 09:20 Xinnuo 1 Chang Zheng 3B 35779 x 35793 x 0.06 1436.06
25.01.2000 16:45 Zhongxing 22 Chang Zheng 3A 35784 x 35792 x 0.71 1436.16
25.06.2000 11:50 Feng Yun 2B Chang Zheng 3 35791 x 35804 x 1.07 1436.65
30.10.2000 16:02 Beidou Daohang Shiyan Wei. Chang Zheng 3A 35760 x 35811 x 0.13 1436.04
20.12.2000 16:20 Beidou Daohang Shiyan Wei. 2 Chang Zheng 3A 35776 x 35796 x 0.11 1436.06
24.05.2003 16:34 Beidou Daohang Shiyan Wei. 3 Chang Zheng 3A 35760 x 35835 x 0.29 1436.65
14.11.2003 16:01 Zhongxing 20 Chang Zheng 3A 35776 x 35797 x 0.17 1436.11
19.10.2004 01:20 Feng Yun 2C Chang Zheng 3A 35782 x 35795 x 0.68 1436.19
12.04.2005 12:00 Apstar 6 Chang Zheng 3B 35784 x 35788 x 0.02 1436.06
12.09.2006 16:02 Zhongxing 22A Chang Zheng 3A 35755 x 35821 x 0.29 1436.16
28.10.2006 16:20 Xinnuo 2 Chang Zheng 3B 35668 x 35905 x 0.25 1436.09
08.12.2006 00:53 Feng Yun 2D Chang Zheng 3A 35787 x 35789 x 2.48 1436.16
02.02.2007 16:28 Beidou Daohang Shiyan Wei. 4 Chang Zheng 3A 35265 x 36310 x 5.68 1436.14
13.04.2007 20:11 Beidou DW 1 Chang Zheng 3A 21519 x 21544 x 55.26 773.37
13.05.2007 16:01 Nigcomsat 1 Chang Zheng 3B 35806 x 36001 x 0.18 1442.07
31.05.2007 16:08 Xinnuo 3 Chang Zheng 3A 35779 x 35793 x 0.27 1436.06
05.07.2007 12:08 Zhongxing 6B Chang Zheng 3B 35772 x 35802 x 0.05 1436.11
24.10.2007 10:05 Chang'e-1 Chang Zheng 3A 584 x 50568 x 31.11 947.43 01.11.2007
25.04.2008 15:35 Tian Lian 1A Chang Zheng 3C 35768 x 35809 x 0.51 1436.19
09.06.2008 12:15 Zhongxing 9 Chang Zheng 3B 35775 x 35798 x 0.05 1436.09
29.10.2008 16:53 Simon Bolivar Chang Zheng 3B 35784 x 35788 x 0.36 1436.06
23.12.2008 00:54 Feng Yun 2E Chang Zheng 3A 35773 x 35779 x 2.20 1435.55
14.04.2009 16:16 Beidou DW 2 Chang Zheng 3C 35774 x 35798 x 0.95 1436.06
31.08.2009 09:28 Palapa D Chang Zheng 3B 35785 x 35790 x 0.07 1436.14
16.01.2010 16:12 Beidou DW 3 Chang Zheng 3C 35600 x 35972 x 1.80 1436.06
02.06.2010 15:53 Beidou DW 4 Chang Zheng 3C 35777 x 35794 x 1.83 1436.04
31.07.2010 21:30 Beidou DW 5 Chang Zheng 3A 35667 x 35894 x 55.09 1435.78
04.09.2010 16:14 Zhongxing 6A Chang Zheng 3B 35783 x 35789 x 0.39 1436.06
01.10.2010 10:59 Chang'e-2 Chang Zheng 3C 300 x 380000 x 32.40 4450.96 02.10.2010
31.10.2010 16:26 Beidou DW 6 Chang Zheng 3C 35779 x 35794 x 1.78 1436.09
24.11.2010 16:09 Zhongxing 20A Chang Zheng 3A 35772 x 35799 x 0.55 1436.04
17.12.2010 20:20 Beidou DW 7 Chang Zheng 3A 35716 x 35856 x 55.23 1436.06
09.04.2011 20:47 Beidou DW 8 Chang Zheng 3A 35694 x 35870 x 55.29 1435.86
20.06.2011 16:13 Zhongxing 10 Chang Zheng 3B 35774 x 35796 x 0.17 1436.01
11.07.2011 15:41 Tian Lian 1B Chang Zheng 3C 35775 x 35799 x 1.07 1436.11
26.07.2011 21:44 Beidou DW 9 Chang Zheng 3A 35699 x 35872 x 55.19 1436.04
11.08.2011 16:15 Paksat 1R Chang Zheng 3B 35818 x 35845 x 0.15 1438.39
18.09.2011 16:33 Zhongxing 1A Chang Zheng 3B 35781 x 35791 x 0.57 1436.06
07.10.2011 08:21 Eutelsat W3C Chang Zheng 3B 35275 x 36212 x 0.05 1433.89
01.12.2011 21:07 Beidou DW 10 Chang Zheng 3A 35707 x 35863 x 55.16 1436.04
19.12.2011 16:41 Nigcomsat 1R Chang Zheng 3B 35786 x 35787 x 0.27 1436.09
13.01.2012 00:56 Feng Yun 2F Chang Zheng 3A 35757 x 35810 x 2.40 1435.93
24.02.2012 16:12 Beidou DW 11 Chang Zheng 3C 35776 x 35799 x 1.87 1436.14
31.03.2012 10:27 Apstar 7 Chang Zheng 3B 35783 x 35789 x 0.04 1436.06
29.04.2012 20:50 Beidou DW 12 + Beidou DW 13 Chang Zheng 3B 21455 x 21600 x 55.26 773.21
26.05.2012 15:56 Zhongxing 2A Chang Zheng 3B 35780 x 35792 x 0.19 1436.06
25.07.2012 15:43 Tian Lian 1-03 Chang Zheng 3C 35773 x 35799 x 2.03 1436.09
18.09.2012 19:10 Beidou DW 14 + Beidou DW 15 Chang Zheng 3B 21464 x 21590 x 54.95 773.18
25.10.2012 15:33 Beidou DW 16 Chang Zheng 3C 35774 x 35799 x 1.84 1436.09
27.11.2012 10:13 Zhongxing 12 Chang Zheng 3B 35758 x 35807 x 0.04 1435.88
01.05.2013 16:06 Zhongxing 11 Chang Zheng 3B 35776 x 35795 x 0.61 1436.04
01.12.2013 17:30 Chang'e-3 Chang Zheng 3B 210 x 389019 x 28.50 4946.17 02.12.2013
20.12.2013 16:42 Tupac Katari Chang Zheng 3B 35773 x 35798 x 0.27 1436.04
23.10.2014 18:00 Chang'e-5 FTD Chang Zheng 3C -1600 x 366027 x 30.66 3584.49 24.10.2014
31.12.2014 01:02 Feng Yun 2G Chang Zheng 3A 35770 x 35799 x 2.27 1435.99
30.03.2015 13:52 Beidou DW 17 Chang Zheng 3C/YZ-1 35796 x 36781 x 54.98 1461.81
25.07.2015 12:29 Beidou DW 19 + Beidou DW 18 Chang Zheng 3B/YZ-1 21514 x 21543 x 54.99 773.25
12.09.2015 15:42 Tongxin Jishu Shiyan 1 Chang Zheng 3B 35776 x 35795 x 0.18 1436.04
29.09.2015 23:13 Beidou DW 20 Chang Zheng 3B 35606 x 35953 x 55.02 1435.73
16.10.2015 16:16 Apstar 9 Chang Zheng 3B 35782 x 35788 x 0.12 1436.01
03.11.2015 16:25 Zhongxing 2C Chang Zheng 3B 35778 x 35793 x 0.56 1436.04
20.11.2015 16:07 LaoSat 1 Chang Zheng 3B 35781 x 35793 x 0.11 1436.11
09.12.2015 16:46 Zhongxing 1C Chang Zheng 3B 35777 x 35796 x 0.11 1436.09
28.12.2015 16:04 Gao Fen 4 Chang Zheng 3B 35784 x 35788 x 0.58 1436.06
15.01.2016 16:57 BelinterSat-1 Chang Zheng 3B 35779 x 35794 x 0.06 1436.09
01.02.2016 07:29 Beidou DW 21 Chang Zheng 3C/YZ-1 21531 x 21991 x 55.01 782.93
29.03.2016 20:11 Beidou DW 22 Chang Zheng 3A 35675 x 35889 x 54.97 1435.86
12.06.2016 15:30 Beidou DW 23 Chang Zheng 3C 35776 x 35797 x 1.80 1436.09
05.08.2016 16:22 Tiantong-1 01 xing Chang Zheng 3B 35777 x 35795 x 4.97 1436.06
22.11.2016 15:24 Tian Lian 1-04 Chang Zheng 3C 35781 x 35791 x 3.02 1436.06
10.12.2016 16:11 Feng Yun 4A Chang Zheng 3B 35777 x 35800 x 0.33 1436.19
05.01.2017 15:18 Tongxin Jishu Shiyan 2 Chang Zheng 3B 35780 x 35795 x 0.96 1436.14
12.04.2017 11:04 Shi Jian 13 Chang Zheng 3B 35768 x 35804 x 0.07 1436.09
18.06.2017 16:11 Zhongxing 9A Chang Zheng 3B 193 x 16356 x 25.68 294.20
05.11.2017 11:45 Beidou DW 24 + Beidou DW 25 Chang Zheng 3B/YZ-1 21507 x 21548 x 55.02 773.21
10.12.2017 16:40 Alcomsat 1 Chang Zheng 3B 35774 x 35799 x 0.02 1436.09
11.01.2018 23:18 Beidou DW 26 + Beidou DW 27 Chang Zheng 3B/YZ-1 21514 x 21541 x 55.03 773.21
12.02.2018 05:03 Beidou DW 28 + Beidou DW 29 Chang Zheng 3B/YZ-1 21505 x 21550 x 54.99 773.21
29.03.2018 17:56 Beidou DW 30 + Beidou DW 31 Chang Zheng 3B/YZ-1 21523 x 21532 x 55.05 773.21
03.05.2018 16:06 Apstar 6C Chang Zheng 3B 35779 x 35793 x 0.05 1436.06
05.06.2018 13:07 Feng Yun 2H Chang Zheng 3A 35767 x 35802 x 2.22 1436.01
09.07.2018 20:58 Beidou DW 32 Chang Zheng 3A 35695 x 35877 x 55.05 1436.06
29.07.2018 01:48 Beidou DW 33 + Beidou DW 34 Chang Zheng 3B/YZ-1 21509 x 21546 x 54.95 773.21
24.08.2018 23:52 Beidou DW 35 + Beidou DW 36 Chang Zheng 3B/YZ-1 21512 x 21543 x 54.99 773.21
19.09.2018 14:07 Beidou DW 37 + Beidou DW 38 Chang Zheng 3B/YZ-1 21514 x 21541 x 54.98 773.21
15.10.2018 04:23 Beidou DW 39 + Beidou DW 40 Chang Zheng 3B/YZ-1 21509 x 21545 x 55.02 773.18
01.11.2018 15:57 Beidou DW 41 Chang Zheng 3B 35783 x 35794 x 3.07 1436.19
18.11.2018 18:07 Beidou DW 42 + Beidou DW 43 Chang Zheng 3B/YZ-1 21523 x 22194 x 54.99 787.00
07.12.2018 18:23 Chang'e-4 Chang Zheng 3B -1415 x 423507 x 29.45 6815.89 08.12.2018
24.12.2018 16:53 Tongxin Jishu Shiyan 3 + TJS-3 subsatellite Chang Zheng 3C 35778 x 35793 x 0.11 1436.04
10.01.2019 17:11 Zhongxing 2D Chang Zheng 3B 35780 x 35795 x 0.06 1436.14
09.03.2019 16:28 Zhongxing 6C Chang Zheng 3B 35771 x 35801 x 0.12 1436.06
31.03.2019 15:51 Tian Lian 2-01 Chang Zheng 3B 193 x 35812 x 27.13 631.43
20.04.2019 14:41 Beidou DW 44 Chang Zheng 3B 35714 x 35850 x 54.98 1435.86
17.05.2019 15:48 Beidou DW 45 Chang Zheng 3C 35774 x 35799 x 1.74 1436.09
24.06.2019 18:09 Beidou DW 46 Chang Zheng 3B 35733 x 35835 x 55.06 1435.96
19.08.2019 12:03 Zhongxing 18 Chang Zheng 3B 237 x 35761 x 28.48 631.29
22.09.2019 21:10 Beidou DW 47 + Beidou DW 48 Chang Zheng 3B/YZ-1 21546 x 22108 x 55.00 785.69
17.10.2019 15:21 Tongxin Jishu Shiyan 4 Chang Zheng 3B 35774 x 35800 x 0.09 1436.11
04.11.2019 17:43 Beidou DW 49 Chang Zheng 3B 35674 x 35886 x 58.70 1435.76
23.11.2019 00:55 Beidou DW 50 + Beidou DW 51 Chang Zheng 3B/YZ-1 21542 x 22194 x 54.99 787.40
16.12.2019 07:22 Beidou DW 52 + Beidou DW 53 Chang Zheng 3B/YZ-1 21369 x 21561 x 55.02 770.61
07.01.2020 15:20 Tongxin Jishu Shiyan 5 Chang Zheng 3B 35779 x 35796 x 1.00 1436.14
09.03.2020 11:55 Beidou DW 54 Chang Zheng 3B 35776 x 35796 x 3.08 1436.06
09.04.2020 11:46 Nusantara Dua Chang Zheng 3B
23.06.2020 01:43 Beidou DW 55 Chang Zheng 3B 35763 x 35809 x 3.08 1436.06
09.07.2020 12:11 Apstar 6D Chang Zheng 3B 35784 x 35884 x 0.10 1438.51
11.10.2020 16:57 Gao Fen 13 Chang Zheng 3B 35775 x 35799 x 1.98 1436.11
12.11.2020 15:59 Tiantong-1 02 xing Chang Zheng 3B 35773 x 35799 x 5.46 1436.09
06.12.2020 03:58 Gao Fen 14 Chang Zheng 3B 481 x 495 x 97.36 94.36
Gesamt Nutzlasten Erfolge Erfolgreich [%]
Gesamt 129 124

Start von Chang Zheng 4

Datum Uhrzeit Nutzlast Trägerrakete Umlaufbahn Umlaufdauer Rückkehr Erfolg
06.09.1988 20:30 Feng Yun 1A Chang Zheng 4 880 x 904 x 99.14 102.81
03.09.1990 00:53 Feng Yun 1B + Da Qui Weixing 1 + Da Qui Weixing 2 Chang Zheng 4 884 x 899 x 98.93 102.80
10.05.1999 01:33 Feng Yun 1C + Shi Jian 5 Chang Zheng 4B 849 x 866 x 98.79 102.09
14.10.1999 03:15 Zi Yuan 1-1 + SACI-1 Chang Zheng 4B 773 x 774 x 98.56 100.31
01.09.2000 03:25 Zi Yuan-2 01 xing Chang Zheng 4B 474 x 492 x 97.42 94.26 10.03.2016
15.05.2002 01:50 Hai Yang 1 + Feng Yun 1D Chang Zheng 4B 792 x 792 x 98.80 100.70
27.10.2002 03:17 Zi Yuan-2 02 xing Chang Zheng 4B 470 x 482 x 97.40 94.13 22.01.2015
21.10.2003 03:16 Zi Yuan 1-2 + Chuangxin-1 01 xing Chang Zheng 4B 730 x 748 x 98.55 99.59
08.09.2004 23:14 Shi Jian 6/1B + Shi Jian 6/1A Chang Zheng 4B 593 x 602 x 97.74 96.63
06.11.2004 03:10 Zi Yuan 2-3 Chang Zheng 4B 472 x 482 x 97.33 94.14
26.04.2006 22:48 Yaogan Weixing 1 Chang Zheng 4C 606 x 626 x 97.80 97.02
23.10.2006 23:34 Shi Jian 6/2B + Shi Jian 6/2A Chang Zheng 4B 596 x 601 x 97.72 96.65
19.09.2007 03:26 Zi Yuan 1-2B Chang Zheng 4B 773 x 774 x 98.55 100.31
11.11.2007 22:48 Yaogan Weixing 3 Chang Zheng 4C 613 x 622 x 97.80 97.06
27.05.2008 03:02 Feng Yun 3A Chang Zheng 4C 804 x 810 x 98.81 101.03
25.10.2008 01:15 Shi Jian 6/3B + Shi Jian 6/3A Chang Zheng 4B 582 x 604 x 97.74 96.54
15.12.2008 03:22 Yaogan Weixing 5 Chang Zheng 4B 480 x 492 x 97.40 94.32 02.09.2014
15.12.2009 02:31 Yaogan Weixing 8 + Hope-OSCAR-68 (Xi Wang 1) Chang Zheng 4C 1192 x 1204 x 100.50 109.37
05.03.2010 04:55 Yaogan Weixing 9 + Yaogan Weixing 9 fu xing yi + Yaogan Weixing 9 fu xing er Chang Zheng 4C 1082 x 1097 x 63.41 107.04
09.08.2010 22:49 Yaogan Weixing 10 Chang Zheng 4C 607 x 621 x 97.82 96.97
06.10.2010 00:49 Shi Jian 6/4B + Shi Jian 6/4A Chang Zheng 4B 586 x 606 x 97.75 96.60
04.11.2010 18:37 Feng Yun 3B Chang Zheng 4C 825 x 827 x 98.70 101.42
15.08.2011 22:57 Hai Yang 2 Chang Zheng 4B 905 x 916 x 99.36 103.21
09.11.2011 03:21 Tianxun-1 + Yaogan Weixing 12 Chang Zheng 4B 479 x 489 x 97.42 94.28 07.02.2016
22.12.2011 03:26 Zi Yuan 1-2C Chang Zheng 4B 773 x 774 x 98.56 100.31
09.01.2012 03:17 Zi Yuan 3 + VesselSat2 Chang Zheng 4B 497 x 507 x 97.49 94.65
10.05.2012 07:06 Yaogan Weixing 14 + Tiantuo 1 Chang Zheng 4B 469 x 472 x 97.24 94.01
29.05.2012 07:31 Yaogan Weixing 15 Chang Zheng 4C 1201 x 1206 x 100.12 109.49
25.11.2012 04:06 Yaogan Weixing 16 + Yaogan Weixing 16 fu xing yi + Yaogan Weixing 16 fu xing er Chang Zheng 4C 1080 x 1089 x 63.38 106.93
19.07.2013 23:37 Shiyan Weixing 7 + Chuangxin-3 + Shiyan 7B + Shi Jian 15 Chang Zheng 4C 664 x 673 x 98.06 98.11
01.09.2013 19:16 Yaogan Weixing 17 + Yaogan Weixing 17 fu xing y1 + Yaogan Weixing 17 fu xing er Chang Zheng 4C 1076 x 1109 x 63.41 107.11
23.09.2013 03:07 Feng Yun 3C Chang Zheng 4C 804 x 815 x 98.80 101.07
25.10.2013 03:50 Shi Jian 16 Chang Zheng 4B 600 x 616 x 74.98 96.85
20.11.2013 03:31 Yaogan Weixing 19 Chang Zheng 4C 1201 x 1207 x 100.48 109.50
09.12.2013 03:26 Zi Yuan 1-3 Chang Zheng 4B
09.08.2014 05:45 Yaogan Weixing 20 + Yaogan Weixing 20 fu xing er + Yaogan Weixing 20 fu xing yi Chang Zheng 4C 1054 x 1065 x 63.40 106.39
19.08.2014 03:15 Gao Fen 2 + Heweliusz Chang Zheng 4B 608 x 630 x 98.02 97.09
08.09.2014 03:22 Yaogan Weixing 21 + Tiantuo 2 Chang Zheng 4B 479 x 494 x 97.42 94.33
20.10.2014 06:31 Yaogan Weixing 22 Chang Zheng 4C 1197 x 1207 x 100.32 109.46
07.12.2014 03:26 CBERS 4 Chang Zheng 4B 773 x 773 x 98.55 100.30
10.12.2014 19:33 Yaogan Weixing 25 + Yaogan Weixing 25 fu xing yi + Yaogan Weixing 25 fu xing er Chang Zheng 4C 1088 x 1097 x 63.41 107.10
27.12.2014 03:22 Yaogan Weixing 26 Chang Zheng 4B 481 x 491 x 97.44 94.32
26.06.2015 06:22 Gao Fen 8 Chang Zheng 4B 484 x 492 x 97.30 94.36
27.08.2015 02:31 Yaogan Weixing 27 Chang Zheng 4C 1194 x 1205 x 100.50 109.42
08.11.2015 07:06 Yaogan Weixing 28 Chang Zheng 4B 459 x 481 x 97.24 94.00
26.11.2015 21:24 Yaogan Weixing 29 Chang Zheng 4C 626 x 627 x 97.84 97.24
30.05.2016 03:17 Zi Yuan 3 02 xing + Fresco + Batata Chang Zheng 4B 484 x 500 x 97.50 94.45
29.06.2016 03:21 Shi Jian 16 02 xing Chang Zheng 4B 596 x 616 x 75.00 96.81
09.08.2016 22:55 Gao Fen 3 Chang Zheng 4C 750 x 751 x 98.42 99.83
31.08.2016 18:55 Gao Fen 10 Chang Zheng 4C
15.06.2017 03:00 Huiyan + Milanesat + OVS-1B + OVS-1A Chang Zheng 4B 536 x 545 x 43.02 95.45
14.11.2017 18:35 Feng Yun 3D + HEAD-1 + Xinyun Chang Zheng 4C 803 x 812 x 98.66 101.03
31.03.2018 03:22 Gao Fen 1 02 xing + Gao Fen 1 03 xing + Gao Fen 1 04 xing Chang Zheng 4C 638 x 642 x 98.04 97.52
10.04.2018 04:25 Yaogan 31 hao 01 zu 01 xing + Weina-1 02 weixing + Yaogan 31 hao 01 zu 02 xing + Yaogan 31 hao 01 zu 03 xing Chang Zheng 4C 1086 x 1099 x 63.41 107.10
08.05.2018 18:28 Gao Fen 5 Chang Zheng 4C 677 x 695 x 98.12 98.48
20.05.2018 21:28 Queqiao + Longjiang 2 + Longjiang 1 Chang Zheng 4C 394 x 383109 x 27.50 4627.96 21.05.2018
31.07.2018 03:00 Gao Fen 11 Chang Zheng 4B 241 x 689 x 97.43 93.89
24.10.2018 22:57 Hai Yang 2 02 xing + Tangguo Guan Chang Zheng 4B 949 x 957 x 99.35 104.11
29.04.2019 22:52 Tianhui-2 01 zu 01 xing + Tianhui-2 01 zu 02 xing Chang Zheng 4B 500 x 516 x 97.45 94.79
22.05.2019 22:49 Yaogan Weixing 33 Chang Zheng 4C
12.09.2019 03:26 Zi Yuan 1-02D + Jinniuzuo naxing + Jingshi 1 Chang Zheng 4B 748 x 758 x 98.58 99.88
04.10.2019 18:51 Gao Fen 10 02 xing Chang Zheng 4C 611 x 621 x 97.78 97.03
03.11.2019 03:22 Gao Fen 7 + Tianyi 15 + Huangpu 1 + Sudan Kexue Shiyan W. Chang Zheng 4B 487 x 505 x 97.49 94.54
27.11.2019 23:52 Gao Fen 12 Chang Zheng 4C 612 x 616 x 97.93 96.97
20.12.2019 03:22 BDSAGR-1 + Xingshidai 8 + FloripaSat 1 + Yizheng 1 + Yuheng + CBERS 4A + Shuntian + Tianqin-1 + ETRSS-1 Chang Zheng 4B 613 x 634 x 97.98 97.17
03.07.2020 03:10 Gao Fen Duomo Weixing + Xibaipo hao Chang Zheng 4B 630 x 647 x 98.02 97.49
25.07.2020 03:13 Zi Yuan 3 03 xing + Longxia yan 01 + Tianqi-10 Chang Zheng 4B 485 x 498 x 97.50 94.44
07.09.2020 05:57 Gao Fen 11-02 Chang Zheng 4B 247 x 694 x 97.33 94.00
21.09.2020 05:40 Hai Yang 2 03 xing Chang Zheng 4B 930 x 949 x 66.00 103.82
27.09.2020 03:23 Huanjing Jianzai 02A + Huanjing Jianzai 02B Chang Zheng 4B 602 x 652 x 97.98 97.25
27.12.2020 15:44 Yaogan Weixing 33 + Weina Jishu Shiyan Weixing Chang Zheng 4C 681 x 685 x 98.26 98.41
Gesamt Nutzlasten Erfolge Erfolgreich [%]
Gesamt 71 68

Start von Chang Zheng 5

Datum Uhrzeit Nutzlast Trägerrakete Umlaufbahn Umlaufdauer Rückkehr Erfolg
03.11.2016 12:43 Shi Jian 17 Chang Zheng 5/YZ-2 35757 x 35815 x 0.89 1436.06
02.07.2017 11:23 Shi Jian 18 Chang Zheng 5
27.12.2019 12:45 Shi Jian 20 Chang Zheng 5 35751 x 35824 x 0.01 1436.14
05.05.2020 10:00 XZF-SC + RCS-FC-SC Chang Zheng 5B 162 x 376 x 41.09 89.90 08.05.2020
23.07.2020 04:41 Tianwen-1 Orbiter Chang Zheng 5 177 x -79757 x 29.42 1013.00 23.07.2020
23.11.2020 20:30 Chang'e-5 Guidao Qi Chang Zheng 5 201 x 392981 x 21.32 5167.17 24.11.2020
Gesamt Nutzlasten Erfolge Erfolgreich [%]
Gesamt 6 5

Start von Chang Zheng 6

Datum Uhrzeit Nutzlast Trägerrakete Umlaufbahn Umlaufdauer Rückkehr Erfolg
19.09.2015 23:01 Luliang-1 + Zidingxiang-2 + XW-2E + XW-2C + Zheda Pixing 2B + XW-2A + Naxing-2 + DCBB + XW-2B + XW-2F + XW-2D + Zhineng hao shouji weixing + Zheda Pixing 2A + Kaituo-1 Chang Zheng 6 392 x 522 x 97.42 93.73
21.11.2017 04:50 Jilin-1 Shipin 4 + Jilin-1 Shipin 6 + Jilin-1 Shipin 5 Chang Zheng 6 532 x 545 x 97.54 95.41
13.11.2019 06:35 Ningxia-1 01 xing + Ningxia-1 04 xing + Ningxia-1 05 xing + Ningxia-1 02 xing + Ningxia-1 03 xing Chang Zheng 6 887 x 898 x 45.01 102.83
06.11.2020 03:19 Dorothy + Lise + Mary + Cora + Taiyuan + Katherine + Hedy + Alice + Caroline + Beihang kongshi 1 + Emmy + Vera + Dianzi keji daxue Chang Zheng 6 467 x 477 x 97.27 94.03
Gesamt Nutzlasten Erfolge Erfolgreich [%]
Gesamt 4 4

Start von Chang Zheng 7

Datum Uhrzeit Nutzlast Trägerrakete Umlaufbahn Umlaufdauer Rückkehr Erfolg
25.06.2016 12:00 Aoxiang zhixing + Tiange feixingqi 2 + Aolong 1 + Pei zhong zhijia + Tiange feixingqi 1 Chang Zheng 7/YZ-1A 200 x 379 x 40.80 90.30 29.09.2016
20.04.2017 11:41 Tianzhou-1 + Silu-1 Chang Zheng 7 367 x 377 x 42.78 91.98 22.09.2017
16.03.2020 13:34 Xinjishu Yanzheng 6 Chang Zheng 7A
Gesamt Nutzlasten Erfolge Erfolgreich [%]
Gesamt 3 2

Start von Feng Bao

Datum Uhrzeit Nutzlast Trägerrakete Umlaufbahn Umlaufdauer Rückkehr Erfolg
18.09.1973 12:12 JSSW 1 Feng Bao 1
12.07.1974 13:55 JSSW 2 Feng Bao 1
26.07.1975 13:30 JSSW 3 Feng Bao 1 184 x 452 x 69.01 90.88 14.09.1975
16.12.1975 09:21 JSSW 4 Feng Bao 1 187 x 380 x 69.00 90.18 27.01.1976
30.08.1976 11:45 JSSW 5 Feng Bao 1 198 x 2114 x 69.15 108.47 25.11.1978
10.11.1976 09:05 JSSW 6 Feng Bao 1
27.07.1979 21:28 Shi Jian 2 + Shi Jian-2A + Shi Jian 2B + Shi Jian 2B + Shi Jian 2A + Shi Jian 2 Feng Bao 1
Gesamt Nutzlasten Erfolge Erfolgreich [%]
Gesamt 7 3

Start von UNK

Datum Uhrzeit Nutzlast Trägerrakete Umlaufbahn Umlaufdauer Rückkehr Erfolg
22.12.2020 04:37 Xinjishu Yanzheng 7 + ET-SMART-RSS + Tianqi Xingzuo 08 + Haisi-1 + Yuanguang Chang Zheng 8 504 x 515 x 97.44 94.81
Gesamt Nutzlasten Erfolge Erfolgreich [%]
Gesamt 1 1
Payloads over Fields Payload per Year chart

Chang Zheng: Starts nach Modellen

Submodell Nutzlasten Kontinuierliche Erfolge Fehlstarts in Folge Erfolge Nur Starts Erfolgreich [%] Einsatzzeitraum
Chang Zheng 1 2 2 0 2 2 100,00 1970 – 1971
Chang Zheng 11 11 11 0 11 11 100,00 2015 – 2020
Chang Zheng 2 130 66 1 126 130 96,92 1974 – 2020
Chang Zheng 3 129 49 0 124 129 96,12 1984 – 2020
Chang Zheng 4 71 34 0 68 71 95,77 1988 – 2020
Chang Zheng 5 6 4 0 5 6 83,33 2016 – 2020
Chang Zheng 6 4 4 0 4 4 100,00 2015 – 2020
Chang Zheng 7 3 2 0 2 3 66,67 2016 – 2020
Feng Bao 8 3 3 4 8 50,00 1973 – 1981
UNK 1 1 0 1 1 100,00 2020 – 2020
Gesamt Nutzlasten Erfolge Erfolgreich [%] Einsatzzeitraum
Gesamt 365 347 95,07 1970 – 2020
Summarychart over Fields

Chang Zheng: Starts nach Zeit und Modellen

Submodell 1970 1971 1973 1974 1975 1976 1978 1979 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Erfolgreich [%]
Andere Träger Nutzlasten 1 1 1 1 2 1 3 90,00
Andere Träger Erfolge 1 1 1 1 2 1 2 9 / 10
Chang Zheng 11 Nutzlasten 1 1 3 3 3 100,00
Chang Zheng 11 Erfolge 1 1 3 3 3 11 / 11
Chang Zheng 2 Nutzlasten 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 4 1 2 3 1 2 4 2 1 2 3 5 4 1 2 4 3 3 7 6 5 6 4 8 6 14 2 11 96,92
Chang Zheng 2 Erfolge 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 3 1 2 2 1 2 4 2 1 2 3 5 4 1 2 4 3 3 6 6 5 6 4 8 6 14 2 11 126 / 130
Chang Zheng 3 Nutzlasten 2 1 2 2 1 3 3 4 2 4 2 1 1 3 6 4 2 8 9 9 3 2 9 7 5 14 12 8 96,12
Chang Zheng 3 Erfolge 2 1 2 2 1 3 1 4 2 4 2 1 1 3 6 4 1 8 9 9 3 2 9 7 4 14 12 7 124 / 129
Chang Zheng 4 Nutzlasten 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 1 4 3 4 6 7 4 4 2 6 7 6 95,77
Chang Zheng 4 Erfolge 1 1 2 1 2 1 2 2 2 3 1 4 3 4 5 7 4 3 2 6 6 6 68 / 71
Chang Zheng 5 Nutzlasten 1 1 1 3 83,33
Chang Zheng 5 Erfolge 1 1 3 5 / 6
Feng Bao Nutzlasten 1 1 2 2 1 1 50,00
Feng Bao Erfolge 2 1 1 4 / 8
Gesamt Nutzlasten Erfolge Erfolgreich [%]
Gesamt 365 347 95,07
Summarychart over Field and Date

Chang Zheng: Starts nach Datum

Datum Nutzlasten Erfolge Nutzlasten/Start Mehrjahres-Durchschnitt Nur Starts Erfolgreich [%] Erfolg summiert
1970 1 1 1,00 1,0 1 100,00 100,00
1971 1 1 1,00 1,0 1 100,00 100,00
1973 1 0 1,00 1,0 1 0,00 66,67
1974 2 0 1,00 1,3 2 0,00 40,00
1975 3 3 1,00 1,6 3 100,00 62,50
1976 3 2 1,00 2,0 3 66,67 63,64
1978 1 1 1,00 2,0 1 100,00 66,67
1979 1 0 1,00 2,0 1 0,00 61,54
1981 1 1 1,00 1,8 1 100,00 64,29
1982 1 1 1,00 1,4 1 100,00 66,67
1983 1 1 1,00 1,0 1 100,00 68,75
1984 3 3 1,00 1,4 3 100,00 73,68
1985 1 1 1,00 1,4 1 100,00 75,00
1986 2 2 1,00 1,6 2 100,00 77,27
1987 2 2 1,00 1,8 2 100,00 79,17
1988 4 4 1,00 2,4 4 100,00 82,14
1990 5 5 1,00 2,8 5 100,00 84,85
1991 1 1 1,00 2,8 1 100,00 85,29
1992 4 3 1,00 3,2 4 75,00 84,21
1993 1 1 1,00 3,0 1 100,00 84,62
1994 5 5 1,00 3,2 5 100,00 86,36
1995 3 2 1,00 2,8 3 66,67 85,11
1996 4 2 1,00 3,4 4 50,00 82,35
1997 6 6 1,00 3,8 6 100,00 84,21
1998 6 6 1,00 4,8 6 100,00 85,71
1999 4 4 1,00 4,6 4 100,00 86,57
2000 5 5 1,00 5,0 5 100,00 87,50
2001 1 1 1,00 4,4 1 100,00 87,67
2002 4 4 1,00 4,0 4 100,00 88,31
2003 6 6 1,00 4,0 6 100,00 89,16
2004 8 8 1,00 4,8 8 100,00 90,11
2005 5 5 1,00 4,8 5 100,00 90,63
2006 6 6 1,00 5,8 6 100,00 91,18
2007 10 10 1,00 7,0 10 100,00 91,96
2008 11 11 1,00 8,0 11 100,00 92,68
2009 6 5 1,00 7,6 6 83,33 92,25
2010 15 15 1,00 9,6 15 100,00 93,06
2011 19 18 1,00 12,2 19 94,74 93,25
2012 19 19 1,00 14,0 19 100,00 93,96
2013 14 13 1,00 14,6 14 92,86 93,88
2014 15 15 1,00 16,4 15 100,00 94,31
2015 19 19 1,00 17,2 19 100,00 94,78
2016 22 21 1,00 17,8 22 95,45 94,84
2017 16 14 1,00 17,2 16 87,50 94,40
2018 37 37 1,00 21,8 37 100,00 95,08
2019 26 25 1,00 24,0 26 96,15 95,17
2020 34 32 1,00 27,0 34 94,12 95,07
Gesamt Nutzlasten Erfolge Erfolgreich [%]
Gesamt 365 347 95,07
Date chart

Chang Zheng: Statistik über alle Starts

Parameter Wert
Starts365
Misserfolge18
Zuverlässigkeit95,1%
Bayes Abschätzung94,8%
Einsatzzeitraum18510 Tage (50,7 Jahre)
Mittlere Startfrequenz pro Jahr7,2 pro Jahr
Erster Start24.04.1970
Letzter Start27.12.2020
Maximale Starts pro Jahr (37)2018
Minimale Starts pro Jahr (mindestens einer) (1)1970,1971,1973,1978,1979,1981,1982,1983,1985,1991,1993,2001
Jahre ohne Start1972,1977,1980,1989
Maximaler Startabstand930 Tage
Minimaler Startabstand0 Tage
Erster Fehlstart18.09.1973
Letzter Fehlstart09.04.2020
Erster Erfolg24.04.1970
Letzter Erfolg27.12.2020
Maximale Zeit zwischen zwei Fehlstarts4896 Tage
Maximale Zahl der Starts zwischen zwei Fehlstarts76
Minimale Zeit zwischen zwei Fehlstarts14 Tage
Minimale Zahl der Starts zwischen zwei Fehlstarts1
Anzahl der aufeinanderfolgenden Fehlstarts2
Maximale Zahl an aufeinanderfolgenden Fehlstarts3

Datum: 06.01.2021

Bücher des Autors über Trägerraketen

Wie man an dem Umfang der Website sieht, sind Trägerraketen eines meiner Hauptinteressen. Es gibt inzwischen eine Reihe von Büchern von mir, auch weil ich in den letzten Jahren aufgrund neuer Träger oder weiterer Informationen über alte Projekte die Bücher neu aufgelegt habe. Sie finden eine Gesamtübersicht aller Bücher von mir bei Amazon und hier beim Verlag.

Ich beschränke mich in diesem Abschnitt auf die aktuellen Werke. Für die in Europa entwickelten Trägerraketen gibt es von mir zwei Werke:

Europäische Trägerraketen 1 behandelt die Vergangenheit (also bei Drucklegung): Das sind die nationalen Raketen Diamant, OTRAG und Black Arrow und die europäischen Träger Ariane 1 bis 4 und Europarakete.

Europäische Trägerraketen 2 behandelt die zur Drucklegung 2015 aktuellen Träger: Ariane 5, Vega und die damaligen Pläne für Vega C und Ariane 6.

Wer sich nur für einen der in den beiden besprochenen Träger interessiert, findet auch jeweils eine Monografie, die inhaltlich identisch mit dem Kapitel in den Sammelbänden ist, nur eben als Auskopplung.

Weiter gehend, alle Raketen die es weltweit gibt, behandelnd, gehen zwei Bände:

US-Trägerraketen

und

Internationale Trägerraketen (im Sinne von allen anderen Raketen weltweit)

Auch hier habe ich 2023 begonnen, die Bände aufzusplitten, einfach weil der Umfang für eine Aktualisierung sonst weder handelbar wäre bzw. an die Seitengrenze stößt, die der Verlag setzt. Ich habe auch bei den Einzelbänden nochmals recherchiert und den Umfang erweitert. Bisher sind erschienen:

US Trägerraketen 1 mit den frühen, kleinen Trägern (Vanguard, Juno, Scout)

US Trägerraketen 2 mit der Titan-Familie

2023 wird noch die erste Auskopplung aus den internationalen Raketen über russische Träger erscheinen. Nach und nach werden alle Raketen dann in einzelnen Monografien geordnet nach Trägerfamilien oder Nationen dann aktualisiert auf den aktuellen Stand, so besprochen.

Für die Saturns gibt es noch einen Sonderband, den ersten in der Reihe über das Apolloprogramm.

Alle bisherigen Bücher sind gerichtet an Leute, die wie ich sich nicht mit oberflächlichen Informationen oder Zusammenfassung der Wikipedia zufriedengeben. Wenn sie sich nicht für Technik interessieren, sondern nette Anekdoten hören wollen, dann sind die bisherigen Bücher nichts für Sie. Für dieses Publikum gibt es das Buch „Fotosafari durch den Raketenwald“ bei dem jeder Träger genau eine Doppelseite mit einem Foto und einer Beschreibung hat. (Also etwa ein Zehntel der Seitenzahl auf den ich ihn bei den beiden obigen Bänden abhandelte). Das Buch ist anders als die anderen Bände in Farbe. Ab und an macht BOD als Print on Demand Dienstleister Mist und verschickt es nur in Schwarz-Weiß, bitte reklamieren sie dann, ich als Autor kann dies nicht beeinflussen.

Als Autor würde ich mich freuen, wenn sie direkt beim Verlag bestellen, da ich da eine etwas größere Marge erhalte. Dank Buchpreisbindung und kostenlosem Versand ist das genauso teuer wie bei Amazon, Libri und iTunes oder im Buchhandel. Über eine ehrliche Kritik würde ich mich freuen.

Alle Bücher sind auch als E-Book erschienen, üblicherweise zu 2/3 des Preises der Printausgabe – ich würde sie gerne billiger anbieten, doch da der Gesetzgeber E-Books mit 19 Prozent Mehrwertsteuer besteuert, Bücher aber mit nur 7 Prozent, geht das leider nicht. Ein Vorteil der E-Books - neben dem einfacher recherchierbaren Text ist, das alle Abbildungen, die im Originalmanuskript in Farbe, sind auch in Farbe sind, während ich sonst - um Druckkosten zu sparen - meist auf Farbe verzichte. Sie brauchen einen pdf-fähigen Reader um die Bücher zu lesen. Sofern der Verlag nicht weiter für bestimmte Geräte (Kindle) konvertiert ist das Standardformat der E-Books ein DRM-geschütztes PDF.

Mehr über meine Bücher finden sie auf der Website Raumfahrtbuecher.de und eine Liste aller Veröffentlichungen findet sich auch bei meinem Wikipediaeintrag.

 


Stand der Übersicht: 31.12.2019
Diese Übersicht wurde automatisch mit dem Programm Launchlog erstellt.
© des Textes: Bernd Leitenberger. Jede Veröffentlichung dieses Textes im Ganzen oder in Auszügen darf nur mit Zustimmung des Urhebers erfolgen.

Sitemap Kontakt Neues Impressum / Datenschutz Hier werben / advert here Buchshop Bücher vom Autor Top 99