Mal ein Bild von mir.

Ich bin ja nicht der Typ der viele Bilder von sich postet, aber eines gibt es, weil ich mir gerade mal ein neues Spielprogramm ausgedacht habe:


^>>>>>>''''''''>''>>>'>'''''`''''''>''''''>'''''''>'''''>'>''>>>>'>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>^>^^>^>^^^^^^ii>iii^^>iii^||
^^>>>>>>''''>'>'''''>'>''''>''''`''>''''''>''''''>>'''''''>>'>>'>}>>>'>>>'>>>>>>>>>'>>>>>>>>^>^^^>^^^>i^^^^^i^^^^^iii^||
>>^>>>>>'''''''''''>>'>''''''''''`'''''''''>''>'|''~>''>>>'''>>>^'>>>>'>>>>>^>>>>>>>>>>>>>>>^>^^^^>^^^^^>i^^i|^i^^|i^^ii
^>>>>>>>''''''''''>'''>>'''''>'`''''''''''>'''>'>>>>'''ii>>|i^>>>'>>>>>>>>>>>>>>>^>'>>>>>>^^i>^^>>>^^>ii^^^^i^^^^^ii^ii|
>'>>>>>>>'>'''''''''>>'>'''>''''''''>''>>>''''''>'>'''^|}~|>>i>i^'>}^^>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>^^^^>^^^^i^^^^^ii^^^|ii^ii
^>>>>>>>>''`''''''''>''''''''''''>'''''>''''''''>'|>x'>y|y^}i||d>~^>~^>>>>y'^>>>>>>'>>>>>>^>>>>^^>^^>^^i^^^^^i^^^^iiii||
>>>^'>>^>'>'''''''''>''>''''''''''`'''>'''>''>>^^>i'iiiYRMMMMRMMMMi>^i^'>>^>>>>>>>>>>>>>>>>>^>^^^>>^^>^^^^i^^^^^>^ii^^i|
>>>>'>>^>'''''''``''>''''''''>''''''''''''''''i^~'>^|MM@M@MMMMMMR@@Mh>i^i>i'>y>i>>>>>>>>>>>>^^>^>>>^^>^^>^i^i^^^^^iiiii|
>>>>''>'>'''''''''''>'>''''''''''''''''`'`>'i>'>>'hYMMMMMRMMMRM@@@@M@*^^y^>}x}>^|||''>>>>>^>^>>>>>>>^>^^^^i^ii^i>^i^^^|i
>>>>''>'>''''''''''''''>''''''''`''''''''''>|>|>ieVWMMMMMRRRMMM@@@@@@MRW}~x}~hY|~ii>>>>>>>>^^>>^>>>^>>^^>^^^^i|^^^ii^iii
'>>''''>>''''''''`''>>>'''''''''''`'>''''>^'iiWheWMRRWMR*W*RMMMM@@@@@@@MMMdheMx@^^^^'>>>>>>>>^>>>>>^|>^^>^^^ii^i^^i|^iii
>'>>''>>>''''''''`''>'>'''''''''''`'''>>'~'i>}YVW*RMMRRRRW*R@MMMM@@@@M@@M*@@VY@R>^i'>>>>>>>>>>>>^>^>^>^i^^^^ii^^^^i^ii|i
>>>>''''>''''''''>`'''>'''''>'''````'''`ihx|@YV*MMMMRWMRWWWRMRMMMMMM@@@@@@@@@@@@^e|^^>>>>>>>>^>^^>>^^>i^^^^^i^^^>^^^^i|i
>''>''''>''>'''''''''`''''''`'''''''`'''}MMR**MMMMRWWRWWW***RRRMMMMM@@@@@@@@@@@@MVy>>>>>>>^>>>^>^>>^^>i^>^^^^^^>>i^i^ii^
>'>>'>'''>'>'''''`'`'''>`'''>''''`'''>``e|@RRMMRMM*WW*WRVV*V*WRRRRMMM@@@@@@@@@@MM@Vei|>>>>>>^>^>>>>^>>^^>^^^^i^^>^i^^i|i
>>'>'>''>>'>'>'>'`'`'''''''''''''`'`''|}W@@RMMM@RWRW***W*V*WW*RRRRMMM@@@@@@@@@@@@@V^h~>^>>^>>>>>>>>>^>^^>^^^^^^^>i^^^i|i
>>'>'''''''''''>'''''''>''''''''''''``~yM@@@MMMRWRWWVWWRYVVWRW*RWMMMM@@@@@@@@@@@@@@@~^>>>>>>>>>'>>>>>>i>>^^^^^>^^i^i^^ii
>>'>'''`>'>''>''>````'''>''''''''''''''e@@M@@MMMMMR*****VVYV*WVW*WRMMMM@@@@@@@@@@@@e^^^i^>>>>>>^>>>^>>>^>^>i^^^>^>^^i^i>
>'>>''''''>'>''>'''`'''>'`''''''''''''yR@@@@@MMRRR*W*YYVVYVYYYVVWWRR@MM@@@@@@@@@@@@e^i^>>>>>>>>^>>>>^>^^>^>|^^>^>^^^^i|^
>>>''''>'''>>''>''''''''''''''''''''`'}@@@@@M@MMW*VVWWR*V*VYVV**VWWM@RM@@@@@@@@@@@@ey^^^^>>>>>>>^>'^>>>>>>^^^^^^>^^^^^i^
>>'''''''''>>'>>''''``''>''''''`'''`'^>@@@@@@RRWVVW**YV*YeYeeddeeV*WMMMM@@@@@@@@@@@@^~^^^>^^>>>>>>'^>'^^>>^i^>^^>^^^^i|^
>''''''''>'>''''''''''''>'''''>'''''''@@@@@@MR*WVV**eYYVYYeeeYYW*RRR@M@@@@@@@@@@@@@y^^|^^>>>>>>>^>>>>^^^>>^^^^^>>^^i^i^^
>'''''''''>>''>'>>'''```''>'''''''''`^@@@@@MMMVVVV*YeVYeYheYdhedVY*WMMM@@@@@@@@@@@@V^^^^^>>>>>>>^>>^>^^^>>^^^^>>>^^^>i^^
>'''''''>>''>>''>''`'```''''''''''''>@@@@@@MRRVVYYVVVV*YYYY*VeYVV*VWMWM@@@@@@@@@@@@@'^^^^^>>>>^>>>>>>>^>^^>>^^>>>^^^>^i^
>''''''''>>>'''''''''`''''>''''''''`>>@@@@@WMVVWYVWYRYeeeeeVdd***ee*@MMM@@@@@@@@@@@@|ii^^^^>>>>>>>>>^>>^>>>>>^^>^^^^^^^^
^>'''''''>'>''''''''`'``'>''``'>''''>@@@@@@RMW*WWV*YeeYV*YYVYe*WWWWRM@@@@@@@@@@@@@@@d^i^^^^^>>>>>^>>>^>>>>>>>^>>>^^>>i^i
>''>'''''>''>'''>''`'```'''''`'''''`i@@@@@@RWW*VVVYYYYVV**e*dYYVWedRMM@@@@@@@@@@@@@@*iiii^^>^>>>>>>>>>>>>>^^^^^>^^>^^^^^
^'''''''''''>''''`''``'`'''''`'''''`'@@@@@@RWRRVW*YRVVVW**WRWVVWY*e*RRMMM@@@@@@@@@@@@||i|iii^^^>^>>^>>>>>>>>>^>>>>^^^^^^
>'''>>'''>'>''>`'''`````'`''``''>'''i@@@@@@RRW*VYeYeYYddVYRVVV**MRVRWWWM@@@@@@@@@@@@M}|}|iii^^^^i>>>>>>>>>>^^>>>>>^^>ii^
^''''`'``''''''`'''`'``''''''''''>''>@@@@@@MWWYeeYeVdVeWY*Y*eYeVY*WW*WRMM@@@@@@@@@@@@}}}}||iiii^^^>>>^^>^>>>^^>>>^>^>^^^
^''''''`'''''''''''`'``''`''``'>'''''@@@@@MR*YeeYYVeY**eV*YYYeeV*Y*R*W*WMM@@@@@@@@@@@h}}}||iii^^i^^>^^>>>^>>^^^>>>^^>i^i
^'>'''''''`''''''''`'''`''>''`'>'>>>}@@@@@@M*V*RRWVehYYYVYYVYdYYVVY*MM@M@MM@@@@@@@@@@~}}}|}|iiiii^^^^^>^>>^>^^>>>^^^>^^^
^''''''''''''>'''''`````'`'''`''''>'}@@@@@@VMM@@@@@@RVVMR*RV*WY*R@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h}}}|}|||iii^^i^>>^>^^^>>>>>^>^>^^^
^'''''`'`>`'''''''''``'``''`'``'''>''@@@@@M@@@@@@@@@@@@@R*RYRR*R@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@}~~}||ii|iii^^^^^>^>>^>>^>>>>^>>^^^
^'>'''`'''''''`'''>'''``''''``''''''^@@@@@W@@@@@@@@@@@@@MV@YWR@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@~~}}}|||||iii^^^^>>>>>>^^>>>^i^>^^^
i'''''`'`''`''``'''`'''``````''''''>i@@@@@@@@M@@@@@@@@@@@@RV*M@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@x~}|||||iiii^i^^^^^>>^>>>>>>^^^>^>^
i'`'>'`'```'''``'''''``'``''```''''^}^@@@@@@@@@@@@@@@@@@@MW*V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@x}|}}i}|||^ii^^^^^>^^>>>^>^>>>i>^^>
i`'''''''''''''''''''``````'`'`''''*R@}@@M@@@@@@@@@@@@@@@@W**@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@|}|||iii|^^^^^>>>>>>^>^>>^^>^^>
i'>'''``'''`'''`'''''``````''``'''>@YVW@@@@@@@@@V@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@}|||iii^>^^^^>>'>>>>>i>>>^>^^>
i'>>''``'''`'`'``'''''`````'```''>WRV@W@@@@M@@@@@@@@@@@@@@MR@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@M@x||||ii^^^^^>^^>>>>>>>'>>>>^^^
i'''''`'''``'''``'''''`````''``'''*RVY@@MMM@@@@@@@@@@@@@@@W*M@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@RM@M@R|||iiii^^^^^>^>^>>>>'>>>^>>>^
i''>`'`>```''```'>'''`''````'`''''WW*Y@MMR@@@@@@@@@@@@@@@MWR@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@WR@MRW|||iiii^^^>^>^^^^>>>>>>^>>^>^
i'''''''``''```'''`''>`````''`'''yMVVYdMMMR@@@@@@@MM@@@@@RV*R@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@*R@M*M}||iiii^^^^>>>>^^>>>>>>^>>^^^
^`>''`'''`````'``''''`````;````'`>RV*Ve@MMMM@MM@MMWM@@@@@*VMM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@*R@M*R|i|iiii^>>>^^>^^>^^'>'>>>^^^>
i`''''``'````''''`'`''`````''``'''VdMYR@@RMWW@@R@M@M@@@@MVVVM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@MM@MRR|||ii|i^^^^^>^>^>'>>'''>>>>^^
i'''''''`'``'`''`''`'`````````'`''VRVRM@@@M*YYY@@@W@@@@@@R*WM@@@@@@@R@@@M@@M@@@@@@W@@@V@R@@|i|iiii^^^^^^^>>>>>>>>>>>'>>^
i'''''`'```'``'``'`''``;```'`'`''>>MMVWMM@RYeeeeYVW*MMMMMRWR@@@@@@@@@@@MRMMM@@@@@@R@@@*@*M|}||iiii^^^^>^^^>>^>>>>'>^>>>^
i``'``'>'`````'````'`'`````''``'`>>VWeMW@@MeddedeV*W***@MWRM@@@@@@@MMY*VW*RMM@@@@@@@@M@@M@~|||iiii^^>>>^^>^>>>>>'>>>>>>^
^`'''`'``````````'''`'```';''```'>>~WYM@@@RhedeYeVVVYVW@R*W*R@@@@@RMMV*M*VRMM@@@@@M@@@@@M}}||}||ii^^^^>^>>^>>>>>'>>>>>^>
i```''''`````````'`'````````''```'>iVM*@@@MVdeeeeYYYeY*MVVY**M@@@@WWWW*V**W@@@@@@@R@@M@M~}}}|||iii>^>^^^^^^>>^>''>>>>'>>
^`''`'`>````;`'``'``'``````;``'`'>'^RR*V@@RVdeRYVVYeeV@M@YdheM@@@@@*M*V**WRR@@@@@@@@@@@@~~}}|iiii|i^>^>^^>>>>>>>>>>>'>^'
i`'``'`''`'```````''````;```'`;``>'^|YR*V@R*YVdVeYeVdMM@@WY*W@@@@@@WWV*W*RM@@@@@@@@@@@R~~}}|||iiii^^^>>>^^>''>>>>>'>>>>^
|`'````'''`````````''``''`;``'``'>'^iM**W@RYeYeVeeY*WR@@@@M@@@@@@@@MWWWWWR@@@@@@@@@@@@@y~}}||i|ii^^^^^>^^^>>>>>''>>>>>>^
i`'`'``'`````````````````````````''^||YV*@RV*eYeeeYV*WM@@@@@@@@@@@@M*R**MR@@@@@@@@@@@@hy~}~}}||iii^^^^>>^^>'>>>>'>>>>>>>
^``````'```'`````'`'`````````'```''^i|~V*@RV*VYYYYVMMWM@@@@@@@@@@@@@RRMRM@@@@@@@@@@@@Yy~~}||}iiii^^^^>^>>>>>^>>'''>>>>'>
i''```'''````````'`'````````'````''>ii~*VRMVVeYYeV*@RR@@MW@@@@@@@@@@RMMRM@@@@@@@@@@@@x~~}}||||iii^^i^^^>>>>>>>>'''>>>'>>
^`````'``;`````;```'````````>```'''>^^|}VR@R*YYYV**WM@@MMRWM@M@@@@@@@MRRMM@@@@@@@@@@hhy~||||iiii^^^^^^>>>>^>^>>>'>>>>>'>
|`'````'`````'`````'````````'`````''>i||~@@@RV*eYWMW@@@@MMR@@@@@@@@@@@@M@@@@@@@@@@@dhy~}}||||iii^^i^^^^>>>>>>^>>'>'>>>>>
i;```'`'``''```;``''''``````'`````''>>ii|}@MMRV**M@*MMM@RMM@M@@@@@@@@@@M@@@@@@@@RVdxyy~}}|||iii^^i^^^>^^>>>>^>>>>''>>>''
i`'`'`''`````````'`''```````'```''`'>>^i}|}@MR***@@MMMM@@M@@@M@@@@@@@@M@@@@@@@@@MYexy~}}||iiii^^^^^^^^^>>>>>>>>>'''>>>'>
i``````'````````````'`````````'````'''i^i|}@MMRRW@@@@@@MMM@M@M@@@@@@@@@@@@@@@@@R*ehy~}}}|||ii^i^^^^^i^^>>>>>>>>>>>>>>>>>
i`''`''''``````'`'`'''```'```''`;``'''>^ii~@MM@RM@@@@@@@@@@@M@@@@@@@@@@M@@@@@@@Veexy}}}|||ii^^^^>^^^^^^^>>>>>>>>>>>>>''>
^``'''''```'`````''''````;```'`'````'''>^^|@MMMMR@@@@@@R@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Yedy~~}|||||ii^ii^^^^^^>>>>>>>>>>>'>>>>''
i`'''''``````````';``'`';```'```'```>'>>^^iM@MMMW@@@MMRM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@hxy~}}}||||iii^^i^^^^^^>>>>>^>>>''''>>'>
|``'```>`````'`'```''```'`;`'````'`'`'>>>>|@@MMMM@@MRRRMRRVRMM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@x~}}|}||iiii^^i^i^^^>>>>>^>>>>>>>''>>''
i`'```'>```'`````'`'```;`````'``````''''>^@@@@M@@@@MMM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@M~~}}||iiii^i^^^^^^^>>>'>>>>>>>'>`'>>>'
|'```'''```;`````'`'`'``;```''`'````''''>'@@MR@@@@@@@@M@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@}}}}|i||iii^^^i^^^^'>'>^>>>>>'>'''>>>'
|``'```''''````````'`'`````'``'``'``''>'>@@@R@@@@@MM@@M@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@y}}}||||iiiiii^^^^^>>>>>>>>>>'>>''>>''
^;>``''>'````'`````'`'``````'`'`````>'''>@@@M@@@@@@@@@MM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@}}|||iiiii^i^i^^^>>>>^>>>>>>>'>''''>'
i`;';`'`''````''`'`'`'``'`````'`````>''`>@@@MM@@@MM@@M@MM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@}|i||iiii^^^^i^^>^>>'>>^'>>>>>'''''>'
}`'```'''````````'`'`''`````;`'`````''''@@@@@@@@@@@MRMMMW@M@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@~~|||i||^i^^i^^^>>>>>>>>>>'''>>'''>'>
i```'''``````````'`'`'`'`````'''```>'''@@@@@@@@@@@@WRRR@RMM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@y~|||i|iiiii^i^^^>>>>>>^>>''>'>''''''
i`'`'``>``'``````'`'`'``''```''''``'''i@@@@@@@@@@@@@M@R@M@@M@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@x~}|||iiiiii^ii>>>>>>>>>^>>>`'>'``'''
i```'`'>````'````'`'`````````''`'```''@@@@@@@@@@@@@@M@@@MM@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@y}||||i|iiii^^>^>^>>>>>>>'>'>>>'''>'
i`````''`````'```'`';````'````'''''''@@@@@@@@@@@@@@@@@M@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@x~}||~|||^|i^>^>>>>>>^>^>>>'>>''''''
|`````''```;``````''```'''``'''''''@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@h~|}|y|iiii^>^>^>>>^>>>>'>>'>''``''
^`;````''``````````'```'`````>''`@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@~}}||i|^i^>^>>^>>^>>>>>>'>''''`''
^`'```''``'``;;````';'```'``'''@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@~~}}||ii^^^^>^>^>>>>''>>>''''`'>
>'``'`''````````'``'`''``'`;`^@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@*~}}i^^^^>>>>^>>>'>>'>'>'``'>
'`''`'```;``;``'```';'>`'>`@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@yiii^^^^^^>^'>''>'>''>``''
^`'''````````'`````'`'''>@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Wii^^^>^^>>''>>>'''''''
>```'``'``````'```'>'>^@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@}ii^>^^>>>>>>>'>'''''
'>'''`''``'`'``'`''''@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@Rii^^^>>'>'>'''>>'`
>``''``''`;``'''``x@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ei^^>>>'>>'>>>>''
''>`>''```;`'``'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@W>^^>>>>>>'>>''
'`'`^````````y@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@i^>^^^>>'>'>'
>`'`''``````i@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@|^>>>>>>>>
>;`>>`''''@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@>>>^>'>>
>`'`>`''*@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ @@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@>^>>>>'
>`'''`'@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@>>>>>
>'`'>`@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@>>>>
>`''@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@>>>
^'>@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@^^
^>~@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@V>
i`@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@i
i@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@

3 thoughts on “Mal ein Bild von mir.

 1. Nicht schlecht, aber nur ein bisschen in der Höhe verzerrt 😉

  Und am Vierfarbdruck müssen wir auch noch etwas arbeiten, gell?? ;-))

  Früher gabs doch öfters mal Zeichnungen per Schreibmaschine, da habe ich auch mal
  ein Bild gemacht, allerdings nur ein Segelschiff (mit Schreibfehlern, im Adler-Such-System).

  Jetzt habe ich mich fortentwickelt, ich tippe im Zehn-Finger-Tippfehler-System.
  (schneller als ich denken kann!! 😉

  Aber schon beim C-64 konnte man schon etwas weiterentwickelt Zeichen-Zeichnen.

  Aber das beste ist immer noch in den 60er Jahren gemacht worden: Musik per Lochkarte.
  Stars and Stripes vom Lochkartenschnelldrucker in ASCII-Moll, Dateiverzeichnis 053…

 2. Die Höhenstreckung ergibt sich durch WordPress in der Orginaldatei (siehe http://www.bernd-leitenberger.de/weblog455.shtml) ist es besser. Ich habe inzwischen auch reine ASCII Grafik und die Nutzung nur der Farben als Option im Programm. Ich denke eine Reduktion der Farbenzahl um die Dateigröße zu verkleinern (das Bild hat rund 380 kb) zu reduzieren werde ich auch noch einbauen. Dann könnte man auch noch Blockgrafikzeichen nehmen, aber für ein 2 Stunden Spielprogramm finde ich es schon sehr ordentlich.

 3. Ja, ne paßt scho!

  Man kann sogar die Brille erahnen.
  Ich frag mich bloß, was das kleine Leerzeichen unten rechts ist, wahrscheinlich ein
  Reflex, ein Logo oder so…

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.